Bộ chăn ga M01

Bộ chăn ga M01

Giá mời liên hệ
BỘ CHĂN GA GỐI GẤM BAO GỒM :
-  01 ga giường
-  01 vỏ chăn 200 x 220
-   02 vỏ gối nằm 50 x 70

 
Ấn vào ảnh để xem ảnh lớn hơn
Cấu tạo vải